ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - Επιχειρισιασκό Πρόγραμμα - Ανταγωνιστικότητα / Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία

Γιατί αποσύρω το παλιό μου αυτοκίνητο;

απόσυρση αυτοκινήτων
απόσυρση αυτοκινήτων
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αν το όχημα ανήκει σε Ιδιώτη, απαιτούνται:

 1. Άδεια κυκλοφορίας (ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας)
 2. Πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 4. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία
 5. Φωτοτυπία Ταυτότητας

Αν το όχημα ανήκει σε Εταιρία Ο.Ε. ή ΕΕ, απαιτούνται:

 1. Φωτοτυπία του εταιρικού
 2. Άδεια κυκλοφορίας (ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας)
 3. Πινακίδες κυκλοφορίας
 4. Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 5. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία από το διαχειριστή
 6. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής άνευ αξίας
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
 8. ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης

Αν το όχημα ανήκει σε Ανώνυμη Εταιρία, απαιτούνται:

 1. Άδεια κυκλοφορίας (ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας)
 2. Πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
 4. ΦΕΚ εκπροσώπησης Δ.Σ.
 5. Πρακτικό Δ.Σ. περί της απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
 6. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής άνευ αξίας
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
 8. Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από Δήμο, ΚΕΠ ή Αστυνομία από το διαχειριστή
 9. ΓΕΜΗ Εκπροσώπησης

Συχνές Ερωτήσεις

Θα χρειαστεί η συνημμένη Υπεύθυνη θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr

Θα χρειαστεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr

Θα χρειαστεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του https://www.gov.gr

απόσυρση αυτοκινήτων
απόσυρση αυτοκινήτων
 

Εξουσιοδότηση για παράδοση οχήματος προς καταστροφή

application

Κατεβάστε το έντυπο εδώ

Επικοινωνήστε σήμερα

Έχετε απορίες; Καλέστε μας στο

2310 46 46 66

2310 939 206

ή χρησιμοποιείστε τη φόρμα επικοινωνίας

Εποικοινωνία